MODUL - ȘTIINȚĂ ȘI INGINERIE

 

·         Tehnologiile informatice – între provocare şi necesitate

Prof.univ.dr. ing. Cornelia Novac-Ududec

 

Ne propunem să facem împreună o scurtă incursiune prin labirintul Informaticii, trecând în revistă principalele tehnologii utilizate frecvent, cu avantajele şi dezavantajele lor. Calculatorul împreună cu Internetul, poşta electronică, mLearning, eLearning, etc. îşi vor devoala secretele. De asemenea, se vor prezenta particularităţile de utilizare a  dispozitivelor mobile atât de uzuale astăzi, dar ale căror secrete sunt, câteodată, atât de greu de descifrat.

 

 

·         Reprezentări grafice – trecut, prezent și viitor

Conf.univ.dr.  Gabriel  Popescu

 

                Tema are ca adresabilitate un auditoriu eterogen, format atât din participanţi care au activat în domeniul ingineresc, cât şi persoane care nu au tangenţă cu  acest tip de activitate profesională. Pe parcursul prelegerii vom urmări trei aspecte distincte : istoria reprezentărilor grafice tehnice (tehnici şi instrumente de reprezentare grafică), tehnici şi instrumente actuale de modelare grafică 2D şi 3D, tendinţe de evoluţie a modelărilor grafice.  Unul dintre obiectivele cursului este acela ca la final, participanții să poată cunoaşte şi recunoaşte caracteristicile tehnicilor actuale de modelare 2D şi 3D.

 

·         Managementul energiei și eficiență energetică

Prof.univ.dr. Teodor Munteanu

 
              Energia este o utilitate necesară pentru activitatea și viața oamenilor în toate domeniile. Cursul va prezenta principalele fluide energetice pe care le utilizăm în domeniul activităților casnice, precum și avantajele ori dezavantajele acestora. De asemenea, vor fi prezentate principalele aplicații care folosesc fluide energetice pentru asigurarea confortului în viața de toate zilele, precum energia electrică, energia termică, gazele naturale. Deoarece în etapa actuală o parte dintre fluidele energetice convenționale sunt pe cale de a se epuiza, omenirea a început să se preocupe de această problemă, toate aceste preocupări reunindu-se în conceptul de ”eficiență energetică”. Pe parcursul cursului se vor prezenta posibilități de a face economie la consumul de fluide energetice, fără a diminua buna funcționare a consumatorilor de energie, respectiv calitatea vieții. Economia de energie are, în principal, două efecte care vor fi dezbătute în timpul cursului: economii la plata facturii și reducerea impactului asupra mediului. Pentru acestea, însă, se impune un management atent al resurselor energetice de care dispunem.

Modelare şi simulare în inginerie
Prof.univ.dr. Elena Mereuță

 

Tema propusă vizează prezentarea unor produse software special creat pentru a simula funcţionarea sistemelor mecanice şi pentru a furniza informaţii despre fenomenele şi procesele care au loc în timpul funcţionării acestora. Sunt interesante şi aplicaţiile în domeniul sistemelor biomecanice care pun în evidenţă mişcările corpului omenesc, solicitările din articulaţii, dar şi efectele pe care o dezabilitate le poate avea asupra altor componente ale sistemului biomecanic. În cadrul temei se va prezenta şi modalitatea în care senzorul Kinect va ajuta la reconstituirea corpului omenesc pe baza celor mai importante articulaţii.