Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi

Centrul de Cercetări Juridice, Administrative, Sociale și Politice

&

Universitatea Vârstei a Treia

în parteneriat cu

Asociația Internațională a Universităților Vârstei a Treia (AIUTA)

organizează colocviul național

”Vârsta e doar o cifră?!”

 

GALAȚI

24 martie 2017

 

Argument

România se confruntă astăzi cu schimbări demografice semnificative. Îmbătrânirea demografică a populaţiei, caracterizată prin reducerea numărului şi ponderii tinerilor în totalul populaţiei, simultan cu creşterea numărului şi ponderii persoanelor vârstnice(65 ani şi peste) este din ce în ce mai evidentă. În viitor procesul de îmbătrânire demografică va continua cu intensităţi diferite. De altfel populaţia vârstnică a crescut continuu în ultima jumătate de secol, atât numeric, cât şi procentual. Ponderea acestui segment de populaţie a crescut de la 9,9% în 1956 la 13,0% în 2000, la 14,9% la 1 iulie 2008, la 17,4% în 2016.

Deşi procesul de îmbătrânire nu este încă atât de avansat comparativ cu alte ţări, efectele acestuia se conturează din ce în ce mai vizibil. Dincolo de palierul demografic, schimbarea structurii populației interesectează în mod vădit, simultan sau consecutiv, socialul și economicul, cu reflexe inevitabile și în sănătate, politică sau cultură, pentru a enumera doar câteva dintre multiplele segmente societale.

Declinul economic şi efectele restructurării crează probleme greu de rezolvat pe linia asigurării unei protecţii economico-sociale minime, în cadrul căreia ponderea cea mai importantă a beneficiarilor o deţin persoanele vârstnice.

Previziunile privind costurile proceselor de îmbătrânire nu au o acoperire corespunzătoare cu fonduri şi, cel puţin pe termen scurt, aceste probleme îşi vor găsi cu greu rezolvarea în viitor.

Principalele consecinţe economice ale procesului de îmbătrânire în România au în vedere:

⇒dependenţa economică;

⇒dependenţa demografică;

⇒consumul şi satisfacerea corespunzătoare de către societate a nevoilor de consum pentru populaţia vârstnică;

⇒asigurarea cheltuielilor bugetare legate de pensii, ajutoare şi alte forme de sprijin cu caracter special.

Dintre consecinţele sociale ale îmbătrânirii demografice sunt menţionate frecvent:

⇒dezangajarea şi încetarea activităţii profesionale care determină efecte de ordin social, familial şi individual;

⇒sentimentele de inutilitate şi izolare socială cu consecinţe în plan psihologic.

În ciuda acestor evidenţe, abordarea îmbătrânirii rămâne încă un segment de nișă, populat eminamente cu considerații și soluții de ordin medical sau, în cel mai bun caz, de asistență socială. Concepte ca ”economia de argint”, arhitectura adaptată, psiho-pedagogia intergenerațională, turism, publicitate&media pentru vârsta a treia sunt în cea mai mare parte necunoscute societății românești.

În acest context, Universitatea Vârstei a Treia deschisă în cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați lansează o invitație tuturor celor care, prin preocupările lor, pot contribui la conturarea unei linii noi de cercetare academică în științele socio-umane privind fenomenul îmbătrânirii demografice in România.

Printre obiectivele primului colocviul naţional ”Vârsta e doar o cifră?!” se numără:

- Crearea unei rețele naționale de specialiști, cercetători și practicieni din diverse domenii, preocupați de modalitățile de adaptare a societății la îmbătrânirea demografică;

- Identificarea unor axe de analiză viitoare care decurg sau interferă cu fenomenul îmbătrânirii demografice (ex. arhitectura-urbanism, ”economie de argint”, turism, educație și relații intergeneraționale, publicitate&media, asigurări, instituţii administrative, etc);

- Formularea unei grile de abordare a îmbătrânirii, diferită și complementară celei medicale existente în prezent;

Colocviul se va desfășura într-o singura zi, atelierele de dezbatere urmând a fi creionate ulterior, în funcție de numărul şi structura participanților.

Comitetul de pilotaj științific

Prof.univ.dr. soc. Daniela Șoitu, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași

Prof.univ.dr.ec. Daniela Ancuța Șarpe, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați

Lect. dr. arh. Mihaela Zamfir, Universitatea de Arhitectura ”Ion Mincu” București

Prof. univ. dr. geogr. Ionel Muntele, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași

Conf.dr. soc. Lucian Marina, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Prof. univ. dr. Mircea Ene, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați

Prof. univ. dr. Violeta Pușcașu, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați

Comitet de organizare:

Prof. univ. dr. Violeta Pușcașu

Lect. dr. Valentina Cornea

Secretariat: Elsa Stavro

Despre colocviu

Loc de desfășurare: Centrul de Cercetări Juridice, Administrative, Sociale și Politice (CCJASP) din cadrul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, Univesitatea ”Dunărea de Jos” Galați.

Limba: română

Taxă participare: nu există taxe de participare

Informatiile vor fi accesibile pe: www.u3a.ugal.ro

Deadline pentru anunțarea titlurilor de comunicări: 17 februarie 2017

Contact e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PROGRAM

10,00-11,00 – cafeaua de întâmpinare a participanților

11,00-11,30 – deschiderea colocviului

11,30-13,00 – sesiune de prezentări şi discuţii

13,00-14,00 – masa de prânz

14,00-15,00 – sesiune de prezentări şi discuţii

15,30-16,30 – concluzii

 

Formular de inscriere: Formular