Fondatori și afiliere instituțională

 

Receptarea fenomenelor demografice, contactele facilitate de schimburile academice europene precum și deschiderea spre nou și inovație socială a conducerii Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice sunt câteva dintre determinantele cheie ale istoriei  Universității vârstei a treia (U3A) la Galati.

Instituțional, actul său de naștere poartă data de 28 iunie 2016, data la care senatul Universității ”Dunărea de Jos” a aprobat, prin Hotărârea nr.135/28 iunie 2016, crearea universității vârstei a treia, ca laborator al Centrului de Cercetări Juridice, Administrative, Sociale și Politice. Această afiliere este primul element de ordin funcțional, alături de alte trăsături organizatorice viitoare, care face din U3A Galați o entitate de tip  ”velassien”, după modelul primei universități pentru vârsta a treia care a luat naștere la Tolouse, în Universitatea de Ștințe Sociale. În anii 70, acolo s-au pus bazele primului  laborator destinat studierii impactului activității intelectuale asupra calității vieții persoanelor vârstnice. Inițiativa a aparținut profesorului de drept internațional  Pierre Vellas, iar laboratorul a activat la început în cadrul Facultății de Drept și Economie, având o puternică amprentă transdisciplinară. Este și cazul laboratorului nostru.

Deși sintagma ”universitatea vârstei a treia” nu este cu totul nouă în România (stuctura creată la Roman în anii 80 a introdus conceptul fără a-l lega de o instituție de învățământ superior propriu-zisă) inițiativa gălățeană are, totuși, caracter de pionierat, întrucât U3A Galați este  parte activă a corpusului academic din Universitatea Dunărea de Jos, viața sa fiind legată de ritmurile și intensitatea activităților acesteia.  

 

Cadrul legislativ

 

               Programul european de învățare pe tot parcursul vieții Longlife learning (Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a unui program de acţiune în domeniul învăţării continue), precum și Strategia națională  de învăţare  pe tot parcursul vieţii 2015 -2020 a Ministerului Educației Naționale conturează cadrul legislativ favorabil oricărei inițiative care privește procesul de instruire și formare, indiferent de vârstă. Între 2008 și 2013, prin Programul Cadru 7 (Programul comun de asistență de viață și Programul pentru competitivitate și inovare (PCI),  UE și statele membre, precum și sectorul privat au investit mai mult de 1 miliard € în cercetare și inovare pentru problematica îmbătrânirii. Noul program-cadru pentru cercetare și inovare, Orizont 2020,  are un buget total de 80 de miliarde de € 2014-2020 și va continua să privilegieze inovarea și dezvoltarea de noi produse și servicii pentru persoanele vârstnice.

 

Organizarea activităților

 

Activitățile universității vârstei a treia sunt gestionate în mod distinct de către Centrul de cercetări juridice, administrative, sociale și politice (CCJASP) pentru componentele de ordin științific, educativ și cultural, în timp ce aspectele administrative și financiare revin Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic (DFCTT) din cadrul universităţii.

 

Legături instituționale

 

U3A Galați se află în procedură de afiliere la Asociația Internațională a Universităților Vârstei a Treia (AIUTA), calitatea de membru urmând să îi fie acordată la Congresul anual care va avea loc anul acesta la Osaka, pe 10 octombrie 2016. Este motivul pentru care deschiderea oficială a cursurile U3A la Galați are loc exact pe aceasta dată.

 

prof.univ. dr. Violeta Pușcașu, director CCJASP

prof.univ.dr. Florin Tudor, decan FSJSP