MODUL - ARTĂ, CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE

 

·         Itinerarii artistice în pictură

Conf.univ.dr. Liliana Negoescu

 

Dialogul cu lumea înconjurătoare începe prin intermediul ochiului.   Există în noi o profundă nevoie de vizualizare a tainicului, a nemărginitului, iar contactul cu opera de artă ne oferă o bucurie deplina ce aduce cu sine un important set de valori. Atât pentru cel ce o creează cât și pentru cel ce o privește, lucrarea de pictură intensifica sentimentul valorii personale. În căutarea Frumuseții, artistul se va uita spre cer sau se va cufunda în miezul viu al naturii. Și fie ca ne aflăm în aria picturii clasice sau a celei moderne, dezvăluirea sensului ascuns al operei invită la o privire adâncă şi, de ce nu, la un ghidaj competent în aceasta fascinantă lume a formei și a culorii.

 

·         Muzica și efectele ei asupra creierului nostru

Prof.univ.dr. Gabriel Bulancea

 

Sunt din ce în ce mai numeroase studiile care arată nu doar că muzica este un act al minţii omeneşti care pune ordine în lumea sunetelor, ci și că aceasta ne influențează major. Ne influențează creierul afectiv, generator și depozitar de emoții și sentimente pe care le poate ajuta să se obiectiveze în vederea confruntării cu ele, a înstăpânirii lor, a ierarhizării și ordonării lor. Ce vom face la acest curs ? Vom vorbi despre muzică și vom asculta muzică. Vom evalua emoțiile prin prisma asocierii muzicii cu alte domenii artistice, precum artele plastice sau actoria, căutând să înțelegem cum se produce plasticizarea lor prin imagini, gesturi și expresii corporale, pentru ca, mai apoi, din rânduirea vieții afective, să se obțină acel catharsis benefic unei minți echilibrate, garant al maturității ei.

 

·         Artă creștină

Lect.univ.dr. pr. Lucian Petroaia

 

O incursiune în arta creştină transportă exploratorul modern - poate prea acomodat cu kitsch-ul, cu pseudocultura plasticului şi cu falsele spiritualităţi de consum - într-o lume a frumuseţii sacre şi autentice. A observa evoluţia artei creştine, cu toate componentele ei (arhitectură, pictură, tehnica manuscrisului, tipar, orfevrărie, sculptura în lemn, piatră şi pâine, ş.a.) de la începuturile sale şi până la zi este un act temerar, dar atât de necesar!  Mai întâi vor fi prospectate izvoarele biblice ale artei creştine. Apoi se vor parcurge etapele evoluţiei acesteia, de la formele sale primitive, prin perioadele sale  "de aur", identificând stilurile şi influenţele din diverse epoci şi analizând situaţia actuală a artei creştine. În chip special se va insista pe tezaurul patrimonial din zona Dunării de Jos, de ieri (începând cu acum cca 1800 de ani) şi de astăzi. Este zona în care vieţuim şi pe care - din nefericire - nu o cunoaştem îndeajuns. 

Operele de suflet, nemuritoare, ale înaintaşilor (unii împăraţi, alţii sfinţi, alţii oameni obişnuiţi, dar cu o mare credinţă) ne dau identitate în mozaicul multicultural şi policonfesional / plurireligios în care trăim astăzi. Totodată ne motivează spre a continua lucrarea acelora, prin salvarea şi punerea  în valoare a operelor de artă creştină, pentru ca fiii noştri să le moştenească, să le aprecieze şi să se poată bucura de aceste frumuseţi "care vor salva lumea", aşa cum ar spune Dostoievski.

 

·         Cultură și civilizație

Prof.univ.dr. Anca Gâță

 

În cadrul modulului de cultură și civilizație sunt puse în conexiune detalii istorice și artistice (literatură, pictură, arhitectură). Astfel, sunt urmărite mentalități, tradiții, curente de gândire, fenomene sociale care au schimbat sensibilitatea europeană și atrag pe micul continent artiști, savanți și turiști din întreaga lume. La rându-le, aceștia duc în cele patru zări modelul european, considerat un reper. Vom face o excursie culturală pornind din cărți, încercând să pășim în realitatea istorică a fiecărui timp și loc, și ne vom întoarce la cărți. Să le citim și poate să le scriem.