MODUL - DREPT

 

·         Ordinea de drept, elaborarea, interpretarea și aplicarea legii
                    Lect. univ. dr. Ștefania Mirică
 

Ordinea de drept este un concept de o deosebită importanță pentru organizarea și desfășurarea vieții în societate. Cursul de față își propune să ofere celor interesați un set de cunoștințe teoretice și instrumente practice din domeniul dreptului în scopul asigurării unei exercitări eficiente a drepturilor și libertăților cetățenești. Participanții la acest curs își vor însuși noțiuni esențiale cu privire la principalele categorii de acte normative, procedura de elaborare și adoptare a acestora. De asemenea, modulul cuprinde elemente referitoare la regulile de interpretare și aplicare a normelor juridice.

 

·         Drepturi și libertăți cetățenești

Lect. univ. dr. Andreea Matic

 

Participarea la cursul de "Drepturi și libertăți cetățenești" va oferi cursanților atât cunoștințele teoretice necesare înțelegerii modului în care pot fi exercitate și apărate drepturile și libertățile fundamentale, cât și instrumente practice utile în viața de zi cu zi în statul de drept, atât în țară  cât și în afara granițelor.

    Cursul va prezenta istoria apariției și consacrării în plan internațional și intern a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, din punct de vedere filosofic și juridic. Vor fi explicate fiecărei categorie de drepturi, specificul și limitele de exercitare. Ne propunem să oferim posibilitatea înțelegerii adecvate a conținutului acestor drepturi și libertăți fundamentale, precum și cunoașterea si exercitarea lor în mod util, respectiv protecţia față de încălcarea acestora prin apelul la procedurile legale  interne și internaționale. Ne vom referi la obligațiile aferente acestor drepturi, obligații care incumbă, pe de o parte, autorităților naționale și internaționale  și, pe de altă parte, fiecăruia dintre noi.

 
·    Diplomația publică și procedurile consulare
     Prof. univ. dr. Mihai Floroiu
 
                    Misiunile diplomatice și consulare ale unui stat au menirea de a asigura, între altele, protecția intereselor cetățenilor respectivelor state atunci când aceștia se află în străinătate. Cursul „Diplomația publică și procedurile consulare” va realiza o incursiune în istoria diplomației, ca mijloc al cooperării internaționale interstatale, punând accent pe elementele legate de procedurile consulare de care pot dispune cetățenii români care călătoresc sau și-au stabilit domiciliul în străinătate.

 

·         Instituții și proceduri notariale în materia succesiunilor

Conf. univ. dr. George Schin

 

Procedura succesorală notarială este o procedură grațioasă, cu caracter necontencios. Fiind totuşi un subiect amplu, atelierul de dezbateri se va centra mai ales pe  ipotezele în care moștenitorii defunctului sunt cu toții de acord cu privire la numărul și calitatea lor, la compunerea masei succesorale și la drepturile succesorale ce li se cuvin. 

 

·    Facilități fiscale pentru persoanele vârstnice
    Prof. univ. dr. Florin Tudor
 
                    Îmbunătățirea calității vieții vârstnicilor este ținta principală a oricărei strategii naționale pentru promovarea îmbătrânirii active. Pot fi vizate trei mari obiective: prelungirea vieții active a vârstnicilor, promovarea participării lor sociale și demne, respectiv obținerea unui grad mai ridicat de independenta și siguranță. Cursul se adresează persoanelor care doresc să dobândească noi cunoștințe privind asigurarea securității veniturilor la bătrânețe – pensii, beneficii de asistență socială, îndemnizații și facilități fiscale, precum și sisteme de beneficii și facilități fiscale pentru angajatori în cazul participării active a vârstnicilor pe piața muncii.