Aveți peste 55 ani, dar spiritul dumneavoastră este deschis și căutător...

V-ar fi plăcut cândva să faceți lucruri noi, dar exigențele cotidiene v-au limitat visul...

Aveți câteva ore libere pe săptămână... 

 

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi vi se adresează prin cursurile oferite în cadrul  U3A!  

În oferta anului universitar 2016-2017 se află discipline de interes din următoarele domenii:

  • Drept
  • Medicină
  • Artă, cultură şi civilizație
  • Istorie, Filosofie, Teologie
  • Kinetoterapie
  • Economie, geopolitică și relații internaționale
  • Psihologie și pedagogie intergenerațională
  • Nutriție și știința alimentației
  • Ştiinţă și inginerie
  • Turism

Activităţile se vor desfăşura sub formă de:

• prelegeri şi conferinţe 

• ateliere de dezbatere şi seminarii

• grupuri de lectură

• vizite, tururi ghidate şi promenade

Programul cursurilor se va desfăşura  potrivit structurii anului academic, respectând vacanţele universitare, întrucât titularii de curs sunt profesori la universitate. 

Deschiderea festivă  va avea loc pe data de 10 octombrie 2016.

Condiţii generale de înscriere:

• Vârsta minimă 55 ani

• Disponibilitate pentru învăţare (nu există precondiţie de studii)

Înscrierile se fac la sediul Departamentului de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic, strada Domnească nr.47.

Taxa de înscriere pentru anul academic 2016-2017 este de 50 lei.

Documente necesare la înscriere:

Ø Act identitate (original şi copie)

Ø Fotografie tip buletin

Ø Fişa de inscriere.