MODUL - NUTRIȚIE ȘI ȘTIINȚA ALIMENTAȚIEI

 

·         Alimentația și selecția alimentelor cu beneficii pentru creșterea calității vieții

Prof.univ.dr. Silvius Stanciu; Prof.univ.dr. Gabriela-Elena Bahrim

 

Alimentația și alegerea unei diete alimentare echilibrate reprezintă preocupări permanente ale societății umane din cele mai vechi timpuri. Modulul de curs propune prelegeri privind înțelegerea rolului și a importanței alimentelor, istoria alimentației, alegerea unor diete alimentare adecvate nevoilor organismului și categoriilor de vârstă. Cunoașterea alimentelor din comerț și înțelegerea mesajelor transmise de producător referitoare la clasificare, compoziție, aditivi și ingrediente utilizate poate ajuta consumatorul în alegerea corectă a unor produse alimentare şi în percepția corectă a reclamei şi publicității din sectorul comerțului cu alimente. Se vor aborda tematici privind implicațiile microorganismelor din sectorul alimentar (biodegradare, siguranță alimentară, fermentații benefice). Realizarea unor ședințe practice de analiză a calității produselor pe categorii de alimente va completa informațiile teoretice abordate în cadrul prelegerilor.

 

·      Alimentele de-a lungul timpului. Dialogul aliment-consumator.

Conf.univ.dr. Gabriela Iordachescu

 

Alimentaţia, cea mai importantă componentă a calităţii vieţii a fost motorul omenirii. Din cele mai vechi timpuri, fără cunoştinţe de fizică, chimie, inginerie, biologie, societatea a evoluat datorită necesităţii şi dorinţei de a consuma alimente. În acest context, modulul de curs îşi propune o scurtă incursiune în următoarele teme: originile alimentelor pe care le consumăm (materii prime folosite, mod de preparare, păstrare şi prezentare, cum au fost, cum sunt şi cum vor fi alimentele consumate în următorii ani, tendinţe în alimentaţie şi factorii care le generează, mesaje transmise de alimente şi modul în care le percepem.

 

·         Sisteme naturale de protecţie împotriva stresului oxidativ produs de radicalii liberi

Prof.univ.dr. Lucian Georgescu

 

Pe parcursul vieţii, sistemele biologice, inclusiv oamenii, sunt supuse unui stress la care radicalii liberi au o contribuţie importantă. Prelegerile vor urmări definirea principalelor surse de stres, impactul acestora asupra sănătăţii oamenilor, precum şi principalele metode de protecţie oferite de sistemele naturale împotriva radicalilor liberi.